FACILITETER

 

Læs om vores faciliteter herunder

 

Bag facaden

Anlæg med fuld recirkulering
Bornholms lakseklækkeri er et recirkuleringssystem, projekteret til at producere ca. 250.000 stk. smolt á ca 50 gram. Anlægget er delt op i 6 uafhængige afdelinger placeret i 3 blokke. Hele anlægget bruger kun ferskvand. Total volumen på 400 m3 er delt op i 56 tanke til fiskeyngel i forskellige størrelser og 16 klækkerender til klækning af æg. Mindre end 5% af den totale vandvolumen bliver udskiftet dagligt.
Alle 6 sektioner har deres eget vandrensningssystem og vandet fra de forskellige sektioner bliver aldrig blandet til hindring af omfattende skader fra tekniske fejl eller risikoen for spredning af sygdomme.
Vandrensningen er ens i alle sektioner. Udløbsvandet ledes igennem et tromlefilter, der har et 70 µm filter. Størstedelen af det partikulære materiale er sigtet fra og ledes til en septik tank. Det filtrede vand ledes til et vandreservoir, hvor det er muligt at konditionere vandet med salte eller temperaturregulere.
Fra reservoiret ledes vandet gennem et biofilter. Her sker en biologisk rensning af vandet, hvor bakterier omdanner ammoniak og ammonium til nitrate under en proces kaldet nitrifikation. Fra biofilteret bliver vandet ledt gennem et rislefilter, hvor vandet iltes og CO2 afgasses. Dernæst ledes vandet gennem et UV filter, hvor det ultraviolette lys dræber de tilbageblivende bakterier og vandet er nu er meget rent inden det ledes tilbage til tankene.

Fodring og styresystemer
Det foder der anvendes på anlægget er koncentreret tørfoder, der indeholder fiskemel, fiskeolie og kornfibre. Foder kvotienten (kilo foder per kilo vækst) er meget høj. Ved optimale forhold er det muligt at opnå en foderkvotient på 0,6-0,7 hvilket betyder at for et kilo foder vokser fisken 1.5 kilo. Foderet er nemt omsætteligt og efterlader meget små mængder rester i vandet, hvilket gør produktionen miljøvenlig.
Anlægget er overvåget og delvist kontrolleret af et avanceret computersystem udviklet af firmaet OXYGUARD. Styresystemet kontrollere temperatur, fodring, pumper og fungere samtidig som alarm system i tilfælde af nødsituationer.

Kontorbygning
Der er tre kontorer med 5 kontorpladser med mulighed for udvidelse. Der er et mødelokale med plads til omkring 25 personer, samt en spisestue og bad og toilet.

Showroom
I tilknytning til anlægget er der et showroom, hvor det er muligt at overvære den ene af sektionerne fra oven. Her er desuden en udstilling omkring laksens udvikling fra æg til voksen, akvarier, samt informationer omkring lakseudsætningerne.

ADRESSE

Bornholms Lakseklækkeri
Øster Flak 2
3730 Nexø, Bornholm

TRÆFFETIDER

Mandag - fredag fra 7.00 - 15.00
Lørdag - søndag: Efter aftale

KONTAKT INFO

Tlf: +45 2966 4011
CVR: 33261063
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.