FORSKNINGSPROJEKTER

 

Læs om vores forskningsprojekter herunder

 

Forskningsprojekter på Bornholms Lakseklækkeri

Der foregår og er afsluttet en lang række forskningsprojekter på Bornholms Lakseklækkeri i samarbejde med dansk Universiteter. Det certificerede virusfrie-anlæg, og undervisningslokalet er meget velegnet hertil og da denne kombination af faciliteter er meget unik.

 • Aborreproduktion – DTU Aqua

  Udvikling af opdræt af aborre (Perca fluviatilis) – en mulig alternativ art i ferskvandsopdræt
  Opdræt af aborre har i de seneste år tiltrukket sig stigende interesse. I 2002-2004 blev der på AquaBaltic -forhenværende Bornholms Lakseklækkeri, gennemført et projekt i samarbejde med DTU Aqua (det daværende Danmarks Fiskeriundersøgelser, DFU), med det formål at udvikle og demonstrere de kommercielle muligheder for opdræt af denne art i Danmark. Projektet har gennemført to fulde opdrætsforløb med etablering af moderfiskebestand, gydning, klækning, larveopdræt, tilvænning af juvenile til tørfoder og overførsel af sættefisk til kommercielle opdrætsanlæg.

  Aborre kan opdrættes til en markedsstørrelse på 80-100 gram, der efterspørges af det centraleuropæiske marked, på 8-12 måneder i recirkulerende anlæg ved 20 grader. Det forventes at aborreproduktion kan være attraktiv i recirkulerende anlæg, samt hvor der er sygdoms- eller fodermæssige begrænsninger for ørredproduktion.

  Aborreproduktion – DTU Aqua
 • HAMLET protein i fiskefoder – KU

  Forsøg i samarbejde med professor Kurt Buchmann fra Københavns Universitet, foderfirmaet BioMar og Hamlet Protein A/S i 2011, hvor man testede 4 forskellige fodertypers effekt på regnbueørredens modtagelighed overfor parasitten fiskedræber Ichthyophthirius multifiliis.

  HAMLET protein i fiskefoder – KU
 • Furunculosevacciner – KU

  Forsøg i samarbejde med Københavns Universitet og DTU veterinærinstituttet (DTU-VET) i 2011, med afprøvning af furunkulosevacciner på det danske marked. Der var en post doc tilknyttet.

 • Ny vaccine til opdrætsfisk – KU

  Forsøg i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet i 2011-2013. Formålet med dette forsøg er at udvikle en ny vaccine mod rødmundssyge og at udvikle et re-vaccinationsprogram, der kan forlænge fiskenes immunitet mod sygdommen, så de er beskyttet i hele produktionsperioden. Det vil yderligere kunne nedbringe behovet for antibiotika i dambrug. Der er en Ph.d. studerende ved Københavns Universitet tilknyttet projektet.

  Ny vaccine til opdrætsfisk – KU
 • Profish – DTU Vet

  Der er en kraftig stigning produktionen af opdrættede fisk på verdensplan og især produktion af havbrug er steget eksplosivt. Projektet løber i perioden 2012-2016 og skal som blandt andet skal munde ud i en effektiv strategi for sygdomsforebyggelse hos havbrugsfisk. Forsøget er et samarbejde med Veterinærinstituttet i Århus (DTU Vet), Københavns Universitet, Friedrich-Loeffler-Institut i Tyskland, Dansk Akvakultur, foderfirmaet BioMar, vaccinefirmaet Vaxxionova i Norge og AquaBaltic. Der er forskere en P.hd. studerende og en Post doc. tilknyttet projektet.

  Læs mere om ProFish her

  Profish – DTU Vet
 • Torsk Restock – DTU Aqua

  Produktion af torskelarver til udsætning og ophjælpning af bestanden i den østlige Østersø RESTOCK I
  DTU Aqua (det daværende Danmarks Fiskeriundersøgelser, DFU) afsluttede i 2004 et teoretisk forprojekt, der undersøgte mulighederne for udsætning til ophjælpning af torskebestanden i den østlige Østersø. Projektet samlede viden fra forskere fra akvakultursektoren, fiskeri ledere, økologiske forskere og forskere med baggrund i fiskepleje. Resultaterne indikerede at udsætning af få dage gamle torskelarver ville kunne øge den gennemsnitlige bestand af 2 årige torsk med 10%.

  restock logo på hvid bagg. 300x167Tre år af et seksårigt projekt (RESTOCK I) blev finansieret i 2005-2007, for at underbygge de teoretiske resultater. I de tre år blev 3 torsk moderfiskebestande etableret med forskellige lysperioder og efterfølgende gydeperioder. Et omfattende sygdomsovervågningsprogram blev etableret. Æg og larve inkubationsteknikker blev udviklet og der blev udført undersøgelser af effekten af temperatur, saltholdighed og føde på torskelarvernes evne til at starte med at tage føde til sig. En udsætnings-strategi blev udviklet og den første succesfulde udsætning af få dage gamle torskelarver ved 23 m dybde blev gennemført. Mærkningsteknikker blev undersøgt til identifikation af udsatte fisk og udforske vækst i torskelarver. Men på grund af politiske forandringer, blev finansiering af de sidste tre år af projektet ikke mulig, og potentialet for udsætning nåede ikke at blive empirisk bevist.

  DFU Report nr. 143-05

  Produktion af torskeyngel ved Bornholm
  I 1992-1994 blev der i samarbejde med Fiskeriministeriet, Fiskeriforeningerne og Danmarks Fiskeriundersøgelser udført et projekt til at opdrætte yngel til udsætning i Østersøen. I den forbindelse byggede man et anlæg med 10 cylindriske tanke af 500 liter. Overlevelsen af æg og larver var meget lav, hvilket muligvis skyldtes en viral infektion fra moderfiskene eller det indpumpede havvand.
  DFU rapport nr. 47-97.

  Torsk Restock – DTU Aqua
 • Tunge opdræt – DTU Aqua

  Opdræt af tunge (Solea solea) – undersøgelse af mulighederne for kommercialisering
  I dette projekt under DTU Aqua blev der i 2004-2005 undersøgt en lang række faktorer af betydning for et potentielt kommende kommercielt opdræt af tunge. Tunge er en meget eftertragtet spise på det europæiske marked, og den indbringer meget høje priser på et marked, der karakteriseres som stabilt og efterspørgende. I dette projekt er der med succes blevet produceret æg og yngel af tunge på Bornholms Lakseklækkeri nu AquaBaltic. Metoder til kommerciel produktion af yngel er blevet demonstreret, og flere af de tidligere problemer med produktion af yngel må siges at være løst. I Danmark burde tunge kunne blive en vigtig ny art i opdræt baseret på recirkulationsteknologi.

  Tunge opdræt – DTU Aqua
 • Rødmundssyge-test af vacciner – KU

  Rødmundssyge-vacciner på det danske marked
  Forsøg i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og med Dansk Akvakultur i 2011. Her testede man virkningen af forskellige vacciner på det danske marked mod sygdommen rødmundssyge. Vaccinationsforsøget havde til formål at nedbringe mængden af antibiotika, der anvendes i de danske dambrug og havbrug og dermed bidrage til en reduceret miljøbelastning af produktion af ørred. Der var to Ph.d. studerende ved Københavns Universitet tilknyttet projektet.

  Rødmundssyge-test af vacciner – KU

ADRESSE

Bornholms Lakseklækkeri
Øster Flak 2
3730 Nexø, Bornholm

TRÆFFETIDER

Mandag - fredag fra 7.00 - 15.00
Lørdag - søndag: Efter aftale

KONTAKT INFO

Tlf: +45 2966 4011
CVR: 33261063
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.