PRODUKTION

 

Læs lidt om vores produktion herunder

 

Regnbueørred

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) er indført fra Amerika i 1885. Den har fået sit navn på grund af den røde streg langs sidelinjen på fisken. Ligesom laksen gyder den sine æg i ferksvand, men lever som voksen i saltvand. I saltvand bliver den kaldt Steelhead. Fisken lever af insekter, mindre fisk, aborrer og skaller.

De fleste regnbueørreder er dambrugsfisk, det vil sige opdrættede fisk. Da de har været avlet på i mange år har fiskene en meget hurtig vækst. Danmark er en af de største ørredproducenter i verden. Opdræt foregår i Danmark primært i damme i forbindelse med åer, men der er også et antal havbrug. I Danmark er der udviklet et nicheprodukt af ørredrogn og alle regnbueørreder hormon behandles, så de alle er hunner og dermed giver rogn.

ADRESSE

Bornholms Lakseklækkeri
Øster Flak 2
3730 Nexø, Bornholm

TRÆFFETIDER

Mandag - fredag fra 7.00 - 15.00
Lørdag - søndag: Efter aftale

KONTAKT INFO

Tlf: +45 2966 4011
CVR: 33261063
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.