UDDANNELSER OG FORMIDLING

 

Læs om vores uddannelser herunder

 

Uddannelser og formidling

Faciliteterne med fisketanke, og mødelokale er ideelt til at have hold på 20-25 studerende. Fra april 2010 og indtil april 2013 har Bornholms Lakseklækkeri, nu AquaBaltic, været ramme for projektet ”Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse” for at øge mulighederne for uddannelse på AquaBaltic.
Projektet er finansieret af vækstforum og NaturErhvervstyrelsen.

Kontakt os hvis du er interesseret I at have et akvakulturkursus, et forskningsprojekt eller et gymnasium studiebesøg.

 • Akvakulturkurser KVL / KU

  I perioden 1999 – 2009 har den daværende Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) haft et årligt akvakulturkursus på stedet med undervisning og tilrettelæggelse af Kurt Buchmann fra Københavns Universitet. Kurset henvender sig til akvakultur interesserede studerende fra hele verden og gennemgår grundlæggende biologi i fisk, sygdomme, ernæring og akvakulturteknikker.

 • Akvakultur kursus for Polske kursister

  I slutningen af januar 2013 gennemførtes et kursus i akvakultur på AquaBaltic for 9 personer ansat i akvakulturbranchen i Polen. Efteruddannelsen varetages af medarbejderne på AquaBaltic i samarbejde en forsker fra Københavns Universitet med stor ekspertise indenfor fiskesygdomme, vacciner og generel fiskebiologi samt det bornholmske firma Cowex, der producere styringssystemer til akvakulturanlæg.

  Kurset gav en generel introduktion af akvakultur produktion I Danmark, ernæring hos fisk, fiskesygdomme og parasitter, vaccinering, behandling og forebyggelse, recirkuleringsteknik, produktionseksempler og styresystemer

  Se programmet via linket her

  Kursisternes gav meget gode tilbagemeldinger og uddrag kan ses herunder:
  Dyrelægepraktikant Sylvia Polomska, Koszalin Polen udtaler

  "I har et system på AquaBaltic der er nyt for mig og derfor er det meget spændende"

  Veterinær Janusc, Polish Angelers Union udtaler

  "Meget dybdegående viden om forebyggelse af sygdomme i fisk blev meget professionelt formidlet af Professor Kurt Buchmann fra Københavns Universitet. Viden om recirkuleringsteknik er desuden også meget relevant for os, da Akvakultur er under stor udvikling i Polen"

  Aqua Farm tekniker Andrezej, Aqua farm LTD udtaler

  "Meget spændende kursus hvor vi lærte mange nye ting, som blev præsenteret meget tilfredsstillende af Professor Kurt Buchmann"

  Akvakultur kursus for Polske kursister
 • Feltkurser NOVA

  Der er blevet gennemført en række internationale kursusforløb på Lakseklækkeriet i samarbejde med Københavns Universitet og NOVA (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network). Kurser handlede primært om Akvakultur og fiskesygdomme. To af disse kurser er blevet gennemført under Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse. Der var 25-30 studerende fra hele verden, der deltog i kurserne.

 • Folkemødet, Bornholm

  Bornholms Lakseklækkeri, deltog på Folkemødet i 2012 og formidlede vores aktiviteter omkring uddannelse, forskning og produktion af fisk og tang.

 • Fremtidsværksted

  I maj 2012 afholdtes et fremtidsværksted for at diskutere forslag til fremtidige aktiviteter på Bornholms Lakseklækkeri. Tidligere og igangværende projekter på stedet blev præsenteret og forskellige aktører med interesse for fiske- og algeproduktion, forskning, akvakulturuddannelse samt formidling var til stede og bidragede til en plan for stedets fremtid.
  Under fremtidsværkstedet, blev det slået fast at en produktion af laks til videreopdræt i havbure og/eller indpumpningsanlæg var ideelt for stedet. Desuden er stedet meget velegnet til de nuværende forskningsforsøg, der undersøger forskellige vacciner, da det garanterede virusfrie anlæg giver sikkerhed for at forsøgsfiskene ikke har været udsat for smitte inden forsøgets start. Samtidig ville det være oplagt at have en produktion af tang sideløbende, da interessen for tang i lokale fødevare er stor. Bornholms lakseklækkeri er også egnet til uddannelse og formidling, men det kræver, at der er en fast produktion af fisk før det giver mening.

 • PhD studier

  Forskningsprojekterne i samarbejde med Københavns Universitet og DTU Veterinær Instituttet, er kommet i stand under uddannelsesprojektet. Vaccinationsforsøgene har alle det overordnede formål at nedbringe mængden af antibiotika, der anvendes i de danske dambrug og havbrug og dermed bidrage til en reduceret miljøbelastning af produktion af ørred. Projekterne har været basis for forsøg til 3 PhD studier samt en Postdoc.

  Desuden har klækkeriet i projektperioden været ramme for PhD studiet af den nuværende leder Maria Røjbek samt for biolog Sune Riis Sørensen.

 • Tang som fødevare

  International tangworkshop for B7 øerne
  Der er planlagt en workshop den 5.-6. marts 2013. Workshoppen handler om bæredygtig udnyttelse af tang fra Østersøen specielt rettet mod interesserede partnere fra B7 netværket. Kurset vil dreje sig om Østersøens tangarter, tilgængelighed, biologi, anvendelses- og produktionsmuligheder af tang samt afsætning af tangprodukter til foderformål og konsum.

  Tangkursus for fødevareproducenter
  Vi planlægger et kursus i foråret 2013 målrettet de bornholmske fødevareproducenter, da der er en meget stor interesse for tang i de lokale fødevare. Kurset skal indeholde viden om Østersøens tangarter og deres tilgængelighed, egenskaber og anvendelse til fødevare. Der vil også undervises i hvordan tangens egenskaber afhænger af forarbejdningen af tang.

 • Undervisning for Gymnasieklasser

  Undervisning af studerende fra de danske gymnasier. Vi tilrettelægger besøg af et par timers varighed for de studerende. Et eksempel på et kursus vi har gennemført i 2012 indeholdt en generel introduktion til akvakultur, forskellige typer af opdræt, i Østersøens økosystem og torskens og laksens biologi. De studerende fik desuden en gennemgang af fisks anatomi og mulighed for at dissekere nogle fisk og få hjælp til at lokalisere, de forskellige strukturer og organer.

  Undervisning for Gymnasieklasser

ADRESSE

Bornholms Lakseklækkeri
Øster Flak 2
3730 Nexø, Bornholm

TRÆFFETIDER

Mandag - fredag fra 7.00 - 15.00
Lørdag - søndag: Efter aftale

KONTAKT INFO

Tlf: +45 2966 4011
CVR: 33261063
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.